VESPRE

a boca de nit SP, en començar a fer-se de nit / quan comença a fosquejar, immediatament després de la posta de sol (R-M, EC)

A boca de nit els carrers queden deserts (També s’usa amb el diminutiu boqueta)

a entrada de nit, a poqueta de nit

a entrada de fosc (p.ext.), a boca de fosc (p.ext.)

a encesa de llums SP, a l’hora que s’encenen els llums, al vespre (R-M)

Quan més m’agrada la ciutat és a encesa de llums, quan encara dura la claror i tot es va difuminant (R-M)

hora de llum encendre

a entrada de fosc (p.ext.)

a entrada de nit SP, quan comença a fer-se de nit / quan comença a fosquejar, immediatament després de la posta de sol (A-M, EC)

Van arribar a entrada de nit

a boca de nit, a poqueta de nit

a entrada de fosc (p.ext.)

a poqueta de nit SP, quan comença a fosquejar, immediatament després de la posta de sol (A-M)

A poqueta de nit ja me’n vaig anar a dormir, perquè estava cansat

a boca de nit, a entrada de nit, a ranvespre

a ranvespre SP, en fer-se fosc (R-M)

Van venir a ranvespre, que el sol ja s’havia post / Va a classes d’anglès a ranvespre (R-M, *)

a poqueta de nit

a entrada de fosc (p.ext.)

de vespres SP, durant les primeres hores de la nit (A-M)

Com que tinc feina tot lo dia, només surto de vespres (A-M)

de vespre (v.f.), de matí (ant.), de nit (p.ext.), de dia (p.ext.)

[Pineda (A-M)]

hora de llum encendre SN, a encesa de llums, quan ve la fosca de la nit (A-M)

Dissabte damunt dit, hora de llum encendre, jo fui en presència del senyor papa (A-M)

a encesa de llums

hora del seny del lladre SN, hora en què es tocava la campana per a fer recollir la gent dins les cases per passar la nit (A-M)

En l’hort del monestir a hora del seny del lladre rebem una lletra (A-M)