VERSEMBLANT

ésser de creure SV, ésser versemblant / merèixer ésser cregut (IEC, R-M)

És de creure que tot això ho diu sincerament; ell no sol fingir / És de creure que tot anirà tal com ens han dit; així que preparem-nos / Això és un disbarat, no és cosa de creure (També s’usa amb la forma ésser cosa de creure. Només s’usa en tercera persona del singular) (R-M, R-M, IEC)

semblar mentida (ant.)