VERITABLE

de bo SP, de ver, amb serietat (A-M)

No t’espantis; no veus que l’aranya no és de bo? És de joguina / Tots los batuts del meu cor se senten de molt enfora, esperant d’en hora en hora que me respongueu de bo (cançó pop. mall.) / Va trobar una serp de bo de bo, no d’aquelles dissecades (*, A-M, R-M)

de debò, de veritat

de bo de bo (v.f.)

de veritat SP, veritable, veritablement / amb adequació entre allò que es diu i allò que realment és / expressió amb què hom remarca que una cosa és veritable, real (IEC, A-M, EC)

Ell és un amic de veritat / Un poeta de veritat (IEC, EC)

de debò, de bo