VERD

1. del color de l’herba tendra o d’un color consemblant més o menys clar

verd com la porrassa SA, es diu d’una cosa molt verda (A-M)

Feia goig de veure perquè el camp estava verd com la porrassa

2. dit de la fruita que no ha acabat de madurar

més verd que una ceba SA, [ésser] molt verd, estar lluny de la maduresa (A-M)

Aquest plàtan és més verd que una ceba / Aquests tomàquets per a amanir són més verds que una ceba (Es diu de fruites i d’hortalisses)

verd com una ceba

fruita moixa (ant.)

verd com una ceba SA, ésser molt verd, estar lluny de la maduresa (A-M)

Aquest préssec és verd com una ceba (Es diu de fruites i d’hortalisses) (A-M)

més verd que una ceba

fruita moixa (ant.)