VENTADA

cop d’aire SN, ventada / bufada forta de vent (EC, *)

Posem una cadira que aguanti la porta perquè, si no, un cop d’aire la farà petar (També s’usa amb la forma cop de vent)

grop de vent

grop de vent SN, un cop de vent / bufada forta de vent (IEC, *)

Un grop de vent va tirar l’estenedor a terra

cop d’aire