VENERAR

besar els peus (a algú) SV, venerar / manifestar extremada reverència a una persona (R-M, *)

La Paula besava els peus de l’artista des que era petita / Per tot el que ens ha ajudat mereix que li besem els peus; mai no li ho agrairem prou (*, R-M)

besar la terra que trepitja, tenir (algú) pels núvols

posar (alguna cosa) als peus (d’algú) (p.ext.)

besar la terra que trepitja SV, reverenciar / manifestar extremada reverència a una persona (R-M, A-M)

N’ha rebut molts favors i encara el bescanta, quan hauria de besar la terra que trepitja (R-M)

besar els peus (a algú), tenir (algú) sobre el pedestal