VENERACIÓ

temor de Déu SN, sentiment de veneració, reverència i respecte envers Déu (EC)

És una persona que té temor de Déu

temorós de Déu (p.ext.)