VELOCITAT

la barrera del so SD, conjunt de fenòmens aerodinàmics que apareixen en el desplaçament d’un mòbil en el si d’un gas a velocitats pròximes a la del so (EC)

Aquell avió traspassava la barrera del so