VELOÇMENT

a tot drap SP, molt de pressa / amb gran velocitat (IEC, EC)

Sempre va per l’autopista a tot drap

a tot past, a tota merda, a tota brida, a tot estrop, a tota màquina, a tot gas, a tot vent, a tota llet, a tota marxa

a tot rem SP, amb tota la velocitat possible (IEC)

Van guanyar la cursa perquè des de l’inici van anar a tot rem

a tot estrop, a rem i vela, a tot gas, a tot vent, a tota brida, a tota llet, a tota marxa

a tota castanya SP, molt de pressa

No es volia perdre el concert i va conduir fins a l’estadi a tota castanya

a tota merda, a tota brida, a tota hòstia, a tota màquina, a tot estrop, a tot gas, a tot vent, a tota llet, a tota marxa, a cent per hora, a tota pastilla, anar llampat

a pas de bou (ant.)

a tota hòstia SP, molt de pressa (IEC)

Va agafar la moto i a tota hòstia es va dirigir a l’hospital

a tota merda, a tota llet, a brida abatuda, a tota màquina, a tot gas, a tota brida, a tota marxa, a tota pastilla, a tota velocitat

a poc a poc (ant.)

a tota màquina SP, amb una força, una potència, etc., igual a la màxima de què és capaç una màquina o un giny mecànic (EC)

Li agrada fer anar el cotxe a tota màquina; no hauria de córrer tant

a tota pastilla, a tota hòstia, a tot drap, a tota castanya, a tota merda, a cent per hora

a mitja màquina (p.ext.)

a tota merda SP, molt de pressa (IEC)

Sempre va per l’autopista a tota merda

a tota llet, a tota hòstia, a tota brida, a brida abatuda, a esperons batuts, a tota màquina, a camades, a tot gas, a tota marxa, a tota velocitat, a tot drap

a poc a poc (ant.)

a tota pastilla SP, molt de pressa

La vaig veure que baixava per l’avinguda a tota pastilla

a tota castanya, a tota hòstia, a tota brida, a tota màquina, a tot estrop, a tot gas, a tot vent, a tota llet, a tota marxa, anar llampat

a pas de formiga (ant.)

a tota velocitat SP, molt de pressa

Anar a tota velocitat (IEC)

a tota brida, a tota merda, a tota hòstia, a cent per hora

a pas de bou (ant.), a poc a poc (ant.)

com un llonzí SAdv, amb gran lleugeresa, molt veloçment (IEC)

Fa la feina com un llonzí, de seguida acaba

amb una esgarrapada, com un gànguil

ràpid com el vent SA, dit per a referir-se a algú o a alguna cosa que va a gran velocitat / [anar] a una gran velocitat (*, EC)

Aquesta noia condueix ràpid com el vent: hi hem arribat en cinc minuts / Amb la moto nova va com el vent (També s’usa ometent l’adjectiu)

ràpid com un llamp, ràpid com una bala, córrer més que el vent, deixar endarrere el vent, més prompte que la vista, disparat com una fletxa