VELL

1. de molta edat

anar-se’n del món SV, ésser molt vell (R-M)

Se’n va del món però encara es veu amb cor de llegir el diari cada dia / Ja se’n va del món i encara saltaria i ballaria; té el cor jove (També s’usa amb la forma anar-se’n d’aquest món) (*, R-M)

tenir un peu a la tomba, tenir una cama al calaix, tenir una cama al fossar

anar-se’n a l’altre món (p.ext.)

cap blanc SN, cap amb cabells blancs / expressió usada per a referir-se a una persona d’edat avançada (EC, *)

Aquest ja és un cap blanc: els anys passen i no perdonen

sortir cabells blancs (p.ext.)

caure de vell SV, vell / ésser molt vell (Fr, *)

L’avi Ciset està que cau de vell, ja no recorda ni com es diuen els seus néts

pixar-se a la sabata

cafetera russa (p.ext.), fer caducs (p.ext.), fer cadufs (p.ext.), fer catúfols (p.ext.)

ésser de dies SV, ésser vell, d’edat avançada (A-M)

Aquella persona era ja de dies quan es va casar / El seu avi ja era home de dies, però caminava molt lleuger (S’usa normalment amb l’adverbi ja) (*, R-M)

tenir els seus dies, home d’edat avançada

entrar en dies (p.ext.)

gent gran SN, es diu per a referir-se al col·lectiu de la gent d’edat avançada

Ha anat a un casal de gent gran

la tercera edat (p.ext.), home d’edat avançada (p.ext.)

home d’anys SN, vell / home que fa molts anys que viu (IEC, *)

És home d’anys i no s’estranya de res; ja ha vist tota mena de casos (R-M)

home d’edat, home de temps, home d’edat avançada

de pocs anys (ant.), a l’edat caduca (p.ext.), la tercera edat (p.ext.)

home d’edat SN, de molts anys / que fa molts anys que viu (R-M, EC)

L’havien de cuidar perquè ja era un home d’edat / Les persones d’edat no solen dormir gaire / Era un senyor d’edat / Una dona de molta edat (També s’usa amb els noms dona, senyor, gent i persona, i amb el quantificador molt en posició prenominal) (*, R-M, Fr, Fr)

home de temps, home d’edat avançada, home d’anys

de poca edat (ant.)

home d’edat avançada SN, persona que es troba en el temps de la vellesa, quan ja decauen les forces / temps abans de la vellesa / període en què hom ja decau de les forces (*, R-M, IEC)

Era un home d’edat avançada, però amb tota l’arrogància de la joventut / Els avis d’aquesta residència són d’edat molt avançada (També s’usa amb els noms dona, senyor, gent i persona, i amb el quantificador molt en posició preadjectival) (R-M, *)

home d’edat, ésser de dies

home de bona edat (ant.), home de mitjana edat (p.ext.), a l’edat caduca (p.ext.), gent gran (p.ext.)

home de temps SN, home d’edat, més aviat vell (A-M)

Tracta’l amb una mica més de respecte, que és un home de temps

home d’anys, home d’edat

home de mitjana edat (p.ext.), de mig temps (p.ext.)

[Ribagorça (A-M)]

més vell que Adam SA, es diu d’una persona o cosa molt vella (A-M)

M’ha atès un home més vell que Adam / Diuen que la publicitat és una activitat més vella que Adam

més vell que Matusalem, més vell que l’anar a peu, més vell que l’arna, més vell que el cagar, més vell que l’escopir a terra, més vell que el pixar a terra, més vell que el pixar ajupit, més vell que els camins

més vell que el mal pa SA, es diu d’una persona o cosa molt vella (A-M)

El forner del poble és més vell que el mal pa / Aquest abric que portes és més vell que el mal pa

més vell que la tinya, més vell que el cagar, més vell que la picor, més vell que el pixar a terra, més vell que el pixar ajupit, més vell que els camins, més vell que l’anar a peu, més vell que l’arna

més vell que els camins SA, es diu d’una persona o cosa molt vella (A-M)

El padrí és més vell que els camins: té vora cent anys / Que et penses que no me n’havia assabentat? Tothom ho sap des de fa anys, és més vell que els camins

més vell que Matusalem, més vell que Adam, més vell que el cagar, més vell que el cagar ajupit, més vell que el mal pa, més vell que el pixar a terra, més vell que el pixar ajupit, més vell que l’anar a peu, més vell que l’arna, vell com els camins

més vell que l’anar a peu SA, antiquíssim / es diu d’una persona o cosa molt vella (R-M, A-M)

El porter de l’escala és més vell que l’anar a peu, qualsevol dia ens donarà un disgust / El moble del rebedor és més vell que l’anar a peu, em fa l’efecte que és del segle XIX / Aquesta dita és més vella que l’anar a peu; el meu avi ja la feia servir (*, *, R-M)

més vell que el cagar ajupit, més vell que Matusalem, més vell que Adam, més vell que el cagar, més vell que el mal pa, més vell que la picor, més vell que el pixar ajupit, més vell que els camins, més vell que l’arna

més vell que anar a peu (v.f.)

més vell que l’arna SA, es diu d’una persona o cosa molt vella (A-M)

Aquest avi es conserva molt bé, tot i que és més vell que l’arna

més vell que la tinya, més vell que la picor, més vell que Adam, més vell que el cagar, més vell que l’escopir a terra, més vell que el mal pa, més vell que una olivera, més vell que el pixar ajupit, més vell que els camins, més vell que l’anar a peu

més vell que la tinya SA, es diu d’una persona o cosa molt vella / [ésser] molt vell o molt conegut (R-M, A-M)

L’oncle Joan és més vell que la tinya / Es pensa que ha inventat qui sap què, i el seu sistema és més vell que la tinya (*, R-M)

més vell que la picor, més vell que el cagar ajupit, més vell que el mal pa, més vell que l’arna

més vell que Matusalem SA, es diu d’una persona o cosa molt vella (A-M)

El padrí és més vell que Matusalem / Llença aquest abric, que és més vell que Matusalem i segur que ja no et va a la mida

tenir els anys de Matusalem, més vell que Adam, més vell que l’anar a peu, més vell que el cagar, més vell que la picor, més vell que l’escopir a terra, més vell que els camins, més vell que una olivera

més vell que una olivera SA, molt vell

En Josep de can Diumaró és més vell que una olivera (També s’usa amb la forma més vell que l’olivera)

més vell que Matusalem, més vell que l’arna, més vell que la picor, més vell que l’escopir a terra

no aguantar-se els pets SV, perdre les forces vitals / ésser molt vell, repapiejar (R-M, EC)

Anima’t, home, i diverteix-te! No esperis afer-ho quan no t’aguantis els pets i hagis d’anar amb bastó / Aquest ja no s’aguanta ni els pets, pobre vellet! (R-M, *)

fer cadufs, fer caducs, fer catúfols, pixar-se a la sabata

anar de baixa (p.ext.), haver de treure (algú) en un cabasset al sol (p.ext.), cafetera russa (p.ext.)

pixar-se a la sabata SV, ésser molt vell, repapiejar (EC)

No feu gaire cas a la Quima, que es pixa a la sabata i ja repapieja

fer cadufs, fer catúfols, fer caducs, no aguantar-se els pets, caure de vell

vell xaruc (p.ext.)

tenir els anys de Matusalem SV, ésser molt vell (R-M)

Aquest actor té els anys de Matusalem; tota la meva vida l’he vist vell (R-M)

més vell que Matusalem, tenir els seus dies, tenir l’edat del món, tenir molts antanys

tenir els seus dies SV, ésser vell (R-M)

Malgrat el seu aspecte, té els seus dies, i segons quines coses ja no les pot fer / No és d’estranyar que s’hagi cansat, ja té els seus dies, pobre home; quan era jove era el millor caminador de la colla (També s’usa amb les altres formes del possessiu) (R-M)

tenir els anys de Matusalem, tenir molts antanys, ésser de dies

tenir (tants) anys ben comptats (p.ext.)

tenir l’edat del món SV, ésser molt vell o antic (IEC)

Aquest home li agrada? Però si té l’edat del món!

tenir els anys de Matusalem

tenir molts antanys SV, ésser molt vell (R-M)

Ui! És un home que té molts antanys i no acaba mai d’explicar històries viscudes (R-M)

tenir els seus dies, tenir els anys de Matusalem

tenir un peu a la tomba SV, estar en perill imminent de morir (R-M)

És perfectament conscient que té un peu a la tomba (També s’usa amb els noms clot i fossa)

tenir una cama al calaix, tenir una cama al fossar, anar-se’n del món

haver fet atots (p.ext.)

tenir una cama al calaix SV, ésser molt vell, decrèpit (IEC)

Té una cama al calaix, però està molt lúcid (També s’usa amb la forma tenir un peu al calaix)

tenir una cama al fossar, tenir un peu a la tomba, ésser més de l’altre món que d’aquest, anar-se’n del món

tenir una cama al fossar SV, ésser molt vell (IEC)

És gran i està malalt, té un peu al fossar

tenir un peu a la tomba, tenir una cama al calaix, anar-se’n del món

vell xaruc SA, persona molt vella i decaiguda (EC)

No m’agradaria acabar essent un vell xaruc sense ningú al meu voltant

fer cadufs (p.ext.), fer caducs (p.ext.), fer catúfols (p.ext.), pixar-se a la sabata (p.ext.)

2. dit d’una cosa que ha durat, que ha servit, llarg temps (oposat a «nou»)

més vell que el cagar ajupit SA, es diu d’una [persona o] cosa molt vella / [ésser] molt vell o molt conegut (A-M, R-M)

Té cèntims però va molt mal vestit, porta una roba més vella que el cagar ajupit

més vell que la tinya, més vell que l’arna, més vell que el pixar ajupit, més vell que el pixar a terra, més vell que el cagar, més vell que l’escopir a terra, més vell que els camins, més vell que l’anar a peu, més vell que la picor

més vell que cagar ajupit (v.f.)

més vell que l’escopir a terra SA, es diu d’una [persona o] cosa molt vella (A-M)

Això que dius és més vell que l’escopir a terra

més vell que Adam, més vell que l’arna, més vell que el cagar ajupit, més vell que Matusalem, més vell que el pixar a terra, més vell que una olivera

més vell que escopir a terra (v.f.), més vell que l’escopir en terra (v.f.)

més vell que la picor SA, es diu d’una [persona o] cosa molt vella (A-M)

El debat sobre la qualitat de l’ensenyament és més vell que la picor

més vell que Matusalem, més vell que el cagar ajupit, més vell que el mal pa, més vell que la tinya, més vell que el pixar ajupit, més vell que l’anar a peu, més vell que l’arna, més vell que una olivera