VELEJANT

a la vela SP, [navegar] amb totes les veles desplegades / anar molt de pressa una embarcació (IEC, EC)

Amb el vent que bufa poden navegar a la vela / Anaven a la vela per tal de guanyar la competició (S’usa amb els verbs anar, navegar, etc.)

a tota vela, a vela plena

donar vela (p.ext.), fer-se a la vela (p.ext.), prendre vela (p.ext.)