VARIAR

fer moviment SV, variar / sofrir un canvi parcial, esdevenir diferent, modificar-se (R-M, *)

Aquest mes el nombre de socis no ha fet moviment (R-M)