VARIABLE

anar a batzegades SV, ésser propens a variar

El seu nivell productiu va a batzegades

anar a tongades, anar a temporades, anar a ràfegues

anar a dies SV, (anar) de manera discontínua. Unes vegades sí i altres no / uns dies sí i els altres no (R-M, IEC)

Avui els pescadors diuen que no han tret gaire peix: això va a dies, perquè ahir, per exemple, van fer molta pesca / Que estigui content o trist va a dies, és força inconstant (R-M, *)

anar a estones, anar a rauxes, anar a temporades, va com va, tenir llunes (algú), tenir dies (algú)

anar a estonades SV, (anar) una estona sí i una altra no (R-M)

No sempre hi ha tanta afluència de públic en aquest carrer. Va a estonades. Als matins no hi ha ningú (R-M)

anar a estones

anar a estones SV, algú, ésser d’humor, de tracte, d’intensitat, etc., variables, en funció del temps que passa (EC)

És un home que va a estones (IEC)

anar a dies, anar a estonades, anar a rauxes, anar a temporades

anar a ràfegues SV, ratxa / dit per a indicar que és propens a variar, inconstant (Fr, *)

La feina va a ràfegues (Fr)

anar a ratxes, anar a batzegades, anar a tongades, anar a temporades

anar a rauxes SV, dit per a indicar que és propens a variar, inconstant

No sempre està de bon humor, va a rauxes

anar a rampells, anar a dies, anar a estones, anar a llunes, més variable que el vent, tenir llunes (algú)

anar a temporades SV, ésser propens a variar

Que estigui de bon humor va a temporades

anar a tongades, anar a batzegades, anar a dies, anar a estones, anar a ràfegues

anar a tongades SV, ésser propens a variar, mudable, inconstant

De vegades tenim la botiga buida i altres la gent ha de fer cua al carrer, això va a tongades

anar a temporades, anar a batzegades, anar a ràfegues

ésser un arlequí SV, el qui canvia fàcilment d’idees, de partit (EC)

És un arlequí: avui diu una cosa i demà tot el contrari

ésser un Proteu

ésser un Proteu SV, (ésser un) home que canvia sovint d’opinions o sentiments (A-M)

Aquest home és un Proteu: cada dia canvia d’opinió respecte a aquest tema

ésser un arlequí

estar si plou no plou SV, fer un temps variable, inestable

Tant fa sol com s’ennuvola, avui està si plou no plou

mal temps (p.ext.)

fer-ne una de freda i una de calenta SV, (fer) adés una cosa, adés la contrària (IEC)

Un dia l’humilia i l’altre li regala una joia; en fa una de freda i una de calenta (També s’usa amb la forma fer-ne de fresques i de calentes)

dir-ne una de freda i una de calenta (p.ext.)

fer puges i baixes SV, no ésser constant, no ésser estable, ésser molt propens a variar, mudable

El seu caràcter fa puges i baixes / Aquesta setmana el teu humor ha fet moltes puges i baixes; què t’ha passat? (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició postverbal)

tenir llunes (algú)

alts i baixos (p.ext.)

fer tots els papers de l’auca SV, variar de comportament o d’aparença segons les circumstàncies (IEC)

En aquesta cadena de televisió faràs tots els papers de l’auca, des de càmera o redactor fins a publicista

fer mil papers

fer cara a tots els vents (p.ext.)

tenir dies (algú) SV, estar algú un dia d’una manera i un altre d’una altra (EC)

Aquesta professora té dies: ahir estava molt simpàtica, en canvi avui val més que no li preguntis cap dubte perquè t’engegarà a dida

tenir llunes (algú), anar a dies

tenir un dia dolent (p.ext.), tenir un dia tonto (p.ext.), tenir un mal dia (p.ext.)

tenir llunes (algú) SV, ésser d’humor variable, tenir disposició desigual envers els altres o en determinades accions (EC)

Ara no vol sortir de nit; es veu que té llunes; abans no trobava mai l’hora de tornar a casa, a les nits (R-M)

tenir dies (algú), fer puges i baixes, anar a rauxes, anar a llunes, anar a dies, ésser un penell (algú)

no haver-hi per on agafar (algú) (p.ext.), va com va (p.ext.), tenir males llevades (p.ext.), tenir coses (p.ext.)