VANITÓS

alçar el diapasó SV, tenir pretensions / elevar les pretensions (R-M, IEC)

D’ençà que l’han fet president alça el diapasó. Abans era més senzill (R-M)

tenir fums, pixar alt, picar alt, portar més merda que un bou

abaixar el diapasó (ant.)

dur molt de vent a sa flauta SV, creure’s superior als altres, ésser molt vanitós (R)

Mira en Tomeu, duu molts de fums. I tant! Duu molt de vent a sa flauta

tenir fums, tenir el cap ple de vent

[Mall.]

fer el senyor SV, voler aparentar distinció / imitar la manera de produir-se d’un senyor autèntic (R-M, EC)

Fan el senyor i a més a més de no tenir ni un cèntim, són uns ignorants (R-M)

tenir fums, fer el tifa, fer el gran

gastar fums SV, tenir pretensions, altivar-se

Des que guanyen tants diners gasten fums (També s’usa amb els quantificadors molt, tant, un, etc. en posició prenominal)

tenir fums, tenir el cap ple de fum

agafar fums (p.ext.)

li taparien pas el cul amb nou matalassos (a algú) O, es diu d’una persona molt vana, molt satisfeta d’ella mateixa (A-M)

Des que l’han ascendit de càrrec a l’empresa, li taparien pas el cul amb nou matalassos!

no haver-hi prou estopa per a tapar-li el cul (a algú)

no li taparien es cul amb set flassades (a algú) (Mall.)

[Ross. (A-M)]

més inflat que un calàpet SA, [estar] molt enorgullit, molt satisfet de si mateix (A-M)

Des que va obtenir l’ascens està més inflat que un calàpet: no saluda ningú

més estufat que un indiot, estufat com un paó, anar cua dreta, no cabre al món, tibat com un rave

no ésser-li bon mosso el rei (a algú) O, es diu de qui s’atribueix superioritat; especialment d’una noia molt exigent que desdenya els pretendents / no semblar-li res digne o superior a ell. Es diu d’una persona molt vanitosa (R-M, A-M)

És una noia tan ensuperbida, que ni el rei no li és bon mosso; però potser acabarà casant-se amb un pelacanyes / Que ja el rei no m’era bon mosso (R-M, A-M)

donar carbassa (a algú) (p.ext.)

no haver-hi prou estopa per a tapar-li el cul (a algú) SV, es diu d’aquell qui és molt vanitós o està molt pagat d’ell mateix (A-M)

Des que l’han ascendit, no hi ha prou estopa per a tapar-li el cul

li taparien pas el cul amb nou matalassos (a algú) (Ross.), no li taparien es cul amb set flassades (a algú) (Mall.)

no li taparien es cul amb set flassades (a algú) O, es diu d’una persona molt vana, molt satisfeta d’ella mateixa (A-M)

Té molt d’orgull: no li taparien es cul amb set flassades

no haver-hi prou estopa per a tapar-li el cul (a algú)

li taparien pas el cul amb nou matalassos (a algú) (Ross.)

[Mall. (A-M)]

tenir el cap ple de fum SV, ésser lleuger, vanitós, etc. (IEC)

Des que és vicepresident té el cap ple de fum

tenir fums, gastar fums, tenir el cap ple de vent, tenir el cap ple de pardals, tenir el cap ple de grills

tenir vent al cap (p.ext.)

tenir el cap ple de grills SV, ésser lleuger, vanitós, etc. (IEC)

És de bona família i es fa amb gent milionària, però no té el cap ple de grills

tenir el cap ple de vent, tenir el cap ple de fum, tenir el cap ple de pardals

tenir vent al cap (p.ext.)

tenir el cap ple de pardals SV, ésser lleuger, vanitós, etc. (IEC)

Des que ha començat a estudiar en una universitat privada té el cap ple de pardals

tenir el cap ple de vent, tenir el cap ple de fum, tenir el cap ple de grills

tenir vent al cap (p.ext.)

tenir el cap ple de vent SV, ésser lleuger, vanitós, etc. (IEC)

Fa dos dies que hi treballa i es pensa que en sap més que els que ja fa temps que hi són, té el cap ple de vent

tenir el cap ple de fum, tenir el cap ple de pardals, tenir el cap ple de grills, dur molt de vent a sa flauta

dur molt de vent a sa flauta (p.ext.), tenir vent al cap (p.ext.)

tenir fums SV, tenir pretensions, altivar-se (R-M)

No sé per què té fums; és un home mediocre en tot i no té cap motiu de presumir / No entén com pot haver-hi persones amb tants fums (També s’usa amb els quantificadors molt, tant, un, etc. en posició prenominal) (R-M, *)

gastar fums, tenir el cap ple de fum, dur fum de formatjada, fer el senyor, alçar el diapasó, no tenir àvia, donar-se importància, donar-se to, pixar colònia, dur molt de vent a sa flauta

pujar-li els fums al cap (a algú) (p.ext.), agafar fums (p.ext.), pujar de to (p.ext.), aires de grandesa (p.ext.), abaixar-li els fums (a algú) (p.ext.), tenir aires de (p.ext.)