VALORAT

tenir pes SV, algú, tenir autoritat, ésser valorat

Encara que s’hagi retirat, l’expresident encara té pes al camp polític / És una professora amb pes dins el seu departament (També s’usa amb la forma amb pes)

ésser algú

no ésser ningú (ant.), home de pes (p.ext.), tenir vara alta (p.ext.)