VAIXELLA

plats i olles SCoord, tota mena de vaixella, en conjunt (R-M)

Té una botiga de plats i olles molt ben proveïda (R-M)