VAIXELL

obra morta SN, part del buc d’un vaixell compresa des de la línia de flotació fins a la borda, i tot el que hi ha a sobre d’aquesta (EC)

Deixa-ho tot a l’obra morta del vaixell

obra viva (p.ext.)

obra viva SN, part del buc d’un vaixell compresa entre la quilla i la línia de flotació (EC)

Ens trobem a l’obra viva del vaixell

obra morta (p.ext.)