VAGARÓS

no fer-ne tros SV, no fer gens de feina (A-M)

Ets al·lots no en feien tros, afectats de la vida pandera (A-M)

fer la vida del canot, no fotre brot, no fotre cop, no alçar una palla d’en terra, no trencar-se cap os (en alguna cosa)

[Mall. (A-M)]