VAGABUND

ésser un pamparruana SV, ésser un vagabund, un perdut, que tresca d’ací d’allà sense necessitat (A-M)

Aquest home és un pamparruana, es passa el dia mendicant per la ciutat

fer la pamparruana (p.ext.), tocar-se la pamparruana (p.ext.), mort de gana (p.ext.), ocell de pas (p.ext.), ésser un manta (p.ext.)

[pamparruana: mot no registrat a l’IEC]