VÀLVULA

clau de pas SN, en una conducció, vàlvula d’accionament manual que obre o tanca el pas d’un fluid (EC)

Obre la clau de pas i tornaràs a tenir aigua