UTILITZAR

posar (algú o alguna cosa) en joc SV, utilitzar algú o alguna cosa amb alguna finalitat determinada i en profit propi / fer funcionar (influències, poders, etc.) (EC, A-M)

Posar en joc les seves influències (EC)

posar (algú o alguna cosa) en acció (p.ext.)