USDEFRUIT

dret d’ús SN, dret real, intransferible i no embargable, derivat de l’ús, de servir-se d’una cosa aliena i de percebre’n la part de fruits necessaris per a satisfer les necessitats de l’usuari i la seva família. Equival, bé que reduït, a l’usdefruit (EC)

Aquella família subsistia gràcies al dret d’ús