USAR

fer bon ús (d’alguna cosa) SV, fer servir alguna cosa així com cal (EC)

Fer bon ús de la seva autoritat (IEC)

fer mal ús (d’alguna cosa) (ant.)

fer mal ús (d’alguna cosa) SV, fer servir alguna cosa així com no cal (EC)

Fer mal ús de les seves riqueses (IEC)

fer bon ús (d’alguna cosa) (ant.), fer malbé (alguna cosa), fer mal de son prou (p.ext.), ús indegut (p.ext.)

fer servir SV, emprar, utilitzar, usar, aprofitar (EC)

Fa servir els amics per introduir-se en cercles que altrament li serien vedats / Aquesta corda, la fem servir per a remolcar l’auto / Si les tisores no tallen, fes servir el ganivet (R-M, R-M, EC)

en servei (p.ext.), estar en funcionament (p.ext.), entrar en servei (p.ext.)

posar (alguna cosa) en ús SV, fer que alguna cosa sigui utilitzada o esdevingui usual (R-M)

Quan a Europa es varen posar en ús els balls americans, tothom s’escandalitzava (R-M)

posar (alguna cosa) en servei

posar (alguna cosa) en circulació (p.ext.), posar (alguna cosa) en vigor (p.ext.), en ús (p.ext.)