USANT-SE

en ús SP, [ésser] usat, no haver deixat d’usar-se (EC)

Aquells barrets ja no estan en ús / La gent gran té més frases fetes en ús que no pas la gent jove (EC, *)

en vigor

en desús (ant.), fora d’ús (ant.), posar (alguna cosa) en ús (p.ext.)

en vigor SP, en ús / usat, que no s’ha deixat d’usar (EC, *)

Un mot que es manté en vigor als pobles (S’usa normalment amb els verbs estar, haver, mantenir, etc.) (EC)

en ús, en circulació

en desús (ant.)