UNITAT

ésser tot u SV, ésser tot una mateixa cosa (EC)

S’acosta el dia que tots serem u / Quan el seu germà necessitava cèntims la família va demostrar que era tot u; amb la contribució de tots va poder saldar el deute (EC, *)

ésser tots una cosa (p.ext.), ésser tota una cosa (p.ext.), tot ve a ésser un mateix cul de sac (p.ext.)

tot d’una peça SP, formant un sol cos (EC)

Es van emportar el televisor tot d’una peça per arreglar-lo (També s’usa amb la forma d’una peça)