UNIT

per testa SP, dit de la unió de dues coses per llurs extrems, de manera que no se sobreposin, com és el cas dels carrils en una via fèrria (EC)

Si uneixes els dos cordills per testa, no semblarà que en tinguis un de més llarg