UNIFORMAT

ANT

de paisà SP, dit d’un militar quan no va uniformat (EC)

Anar de paisà / Els deixen vestir de paisà només quan estan fora de servei (EC, *)

de carrer