UNIDAMENT

de mancomú SP, mancomunadament / amb acord pres conjuntament (IEC, *)

Ha estat una decisió presa de mancomú; no hi hagué ni una sola disconformitat (R-M)

a l’una, de concert (amb algú), de comú acord

estar d’acord amb (p.ext.)