UNIÓ

ésser tota una cosa SV, estar molt units (EC)

Cal que siguem tota una cosa per superar aquest mal tràngol

ésser tots una cosa

ésser tot u (p.ext.)

ésser tots una cosa O, estar molt units (EC)

En les situacions difícils érem tots una cosa (També s’usa amb la forma ésser tots una sola cosa)

ésser tota una cosa

ésser tot u (p.ext.)

parella de fet SN, unió entre dues persones que no han contret matrimoni

La qüestió de les parelles de fet és encara un tema mal resolt en la legislació actual