UNÍSON

a l’uníson SP, produint la mateixa nota o melodia (IEC)

Cantar a l’uníson (IEC)