UNÀNIMEMENT

a l’uníson SP, en unanimitat de sentiments / en conformitat de sentiments, concordadament (Fr, EC)

Tota l’assemblea a l’uníson el van elegir president / Tot el poble va sentir, a l’uníson, la mort, en accident de trànsit, dels dos joves (R-M, *)

per unanimitat, a una veu, per aclamació

de comú acord (p.ext.)

a una veu SP, amb unanimitat / dient la mateixa cosa acordadament tots els reunits (R-M, A-M)

Van respondre tots a una veu que no volien aquella solució (R-M)

per aclamació, a l’uníson, per unanimitat

de comú acord SP, amb acord pres conjuntament (IEC)

Les filles van decidir, de comú acord, regalar un viatge als seus pares en l’aniversari del casament (També s’usa amb la forma de mutu acord)

de mancomú

per unanimitat (p.ext.), a l’uníson (p.ext.), estar d’acord amb (p.ext.), el comú de la gent (p.ext.), fer causa comuna (p.ext.)

per aclamació SP, amb manifestació favorable general / a una veu (R-M, EC)

Els nous membres de la junta foren elegits per aclamació; en ésser proposats els seus noms, tothom va aplaudir-los obertament (R-M)

a una veu, a l’uníson, per unanimitat

a les més veus (p.ext.)

per unanimitat SP, unànimement, per acord de tots els components d’un grup, d’una associació, etc. (EC)

El ple de l’ajuntament va aprovar les festes locals proposades per unanimitat

a l’uníson, a una veu, per aclamació

de comú acord (p.ext.), a les més veus (p.ext.)