ULTRAPASSAR

deixar (algú) darrere SV, ultrapassar algú en mèrit (IEC)

Deixa els seus companys de classe darrere, perquè és molt intel·ligent / Tots dos són tennistes, però el gran sempre ha deixat el seu germà endarrere en les competicions (També s’usa amb els adverbis endarrere i enrere)

anar al davant de

no arribar-li a la sola de la sabata (a algú) (ant.), a l’alçada de (p.ext.), passar al davant (d’algú) (p.ext.), deixar (algú) fora de combat (p.ext.)