ULTRAPASSANT

per excés SP, de manera que ultrapassa els límits normals o deguts / dit d’una mesura aproximant-se al valor exacte mitjançant la comparació d’aquest amb valors que es mantenen sempre estrictament superiors (A-M, EC)

Vós éreu bella per excés, i increïble era la vostra pulcritud (A-M)

com una mala cosa, a més no poder, fins a no poder més, amb ganes

per defecte (ant.), a ultrança (p.ext.)