ULLERÓS

tenir uns ulls com un calàpet SV, tenir els ulls molt prominents (A-M)

Sempre ha tingut uns ulls com un calàpet, sembla que li hagin de sortir de les òrbites

[Emp. (A-M)]