ULLADA

d’un cop d’ull SP, (amb una) mirada ràpida (IEC)

D’un cop d’ull ja vaig veure que no estava ben fet (També s’usa amb la forma de cop d’ull)

a cop d’ull, a primera vista