TUTEJAR

dir (algú) de tu SV, donar a algú aquest tractament, tutejar (EC)

Tractava els avis de tu / Que li puc dir de tu? D’aquesta manera, em serà més fàcil parlar-li

tractar (algú) de tu, d’igual a igual

dir (algú) de vostè (p.ext.)

tractar (algú) de tu SV, donar a algú aquest tractament, tutejar (EC)

El tracto sempre de tu (EC)

dir (algú) de tu, d’igual a igual

fer-se dir sí senyor (ant.), tractar (algú) de vostè (p.ext.)