TRUCATGE

efectes especials SN, il·lusió visual o sonora obtinguda per mitjà de trucatges / complement acústic o visual destinat a reforçar la creació d’un ambient o a condicionar la visió de l’espectador (T, *)

És una pel·lícula plena d’efectes especials / Els efectes especials d’aquella pel·lícula semblen talment reals: estan molt ben fets