TRUCAR

carregar els daus SV, fer falsos els daus ficant un trosset de plom en un dels seus costats (IEC)

En aquell casino sempre fan trampes, perquè carreguen els daus

jugar net (ant.), tirar dau fals (p.ext.)