TROPA

gent d’armes SN, soldats / conjunt de combatents (EC, *)

Actualment en aquell país hi ha molta gent d’armes

gent de guerra

gent de pau (ant.), home d’armes (p.ext.)

gent de guerra SN, conjunt de combatents (A-M)

En aquest país molt sovint és necessària l’ajuda de gent d’armes

gent d’armes

gent de pau (ant.)