TRONTOLLAR

(fig.)

anar per la corda fluixa SV, passar per moments anímics baixos

Feia molt temps que anava per la corda fluixa, no em sorprèn que s’hagi volgut suïcidar

anar alís, anar coa baixa