TROBAR-SE

fer-se trobadís SV, algú, procurar de trobar-se amb un altre / fer per trobar-s’hi (IEC, EC)

Com per atzar, es va fer trobadís a la noia / Li agradava aquella noia i es feia trobadís tan sovint com podia (EC, *)

fer-se topadís

fer-se fonedís (ant.), ésser car de veure (ant.), trobar-se (algú) fins a la sopa (p.ext.)

fer un cafè SV, trobar-se amb algú a prendre alguna beguda tot conversant

Vols que anem a fer un cafè quan acabi la classe? (També s’usa amb la forma fer el cafè)

fer una copa (p.ext.)

trobar-se (algú) fins a la sopa SV, trobar-se algú pertot arreu

Últimament, me’l trobo fins a la sopa, ens veiem pertot arreu

trobar-se (algú) fins a les sopes (v.f.), ésser car de veure (ant.), fer-se trobadís (p.ext.)