TRIST

amb el cap baix SP, trist / dit per a referir-se a algú taciturn, que està trist (EC, *)

L’altre dia me’l vaig trobar pel carrer i anava amb el cap baix, potser li ha passat alguna cosa / Després del que li han dit s’ha quedat amb el cap baix (S’usa normalment amb verbs de moviment i també estar, quedar, etc.)

amb el cap cot, amb el cap sota l’ala, amb el cap jup, anar alís, tenir una pena al cor

amb la rialla a la boca (ant.)

amb el cap cot SP, dit per a referir-se a algú taciturn, que està trist

Feia dies que el vèiem amb el cap cot, però fins avui no ens han dit la causa de la seva preocupació (S’usa normalment amb verbs de moviment i també estar, quedar, etc.)

amb el cap baix, amb el cap jup, amb el cap sota l’ala, anar alís, tenir una pena al cor

amb la rialla a la boca (ant.), anar-se’n amb un dit en es cul i s’altre a s’orella (p.ext.), anar-se’n cul batut i cara alegre (p.ext.), anar orella baix (p.ext.)

amb el cap jup SP, trist / dit per a referir-se a algú taciturn, que està trist (EC, *)

Li han denegat la proposta i ara tornarà a casa seva amb el cap jup (S’usa normalment amb verbs de moviment i també estar, quedar, etc.)

amb el cap baix, amb el cap cot, amb el cap sota l’ala, anar alís, tenir una pena al cor

amb la rialla a la boca (ant.)

anar alís SV, estar trist, malenconiós (IEC)

Avui va alís, li deu haver passat alguna desgràcia / Què t’ha passat, que estàs alís? Explica’m els problemes que tinguis (També s’usa amb el verb estar)

anar coa baixa, estar cop-piu, amb el cap baix, amb el cap cot, amb el cap jup, tenir una pena al cor, anar per la corda fluixa

cara de Divendres Sant SN, (fer) mala cara, trista o demacrada (A-M)

Era evident que a casa seva passaven problemes econòmics, feia cara de Divendres Sant (També s’usa amb la forma cara de divendres)

cara de mal conhort, ésser un barres tristes, cara de prunes agres, cara de mal atzar

cara de bon any (ant.), cara de Pasqua (ant.), cara de fàstic (p.ext.), cara de circumstàncies (p.ext.), cara llarga (p.ext.)

cara de mal atzar SN, cara que revela un pesar, un geni malenconiós / la (cara) que mostra contrarietat (IEC, R-M)

Tornava amb cara de mal atzar; havia perdut el rellotge / Feia cara de mal atzar i ningú no sabia per què (R-M, *)

cara de pomes agres, cara de mal conhort, cara de prunes agres, cara de Divendres Sant

cara de bon any (ant.), cara de Pasqua (ant.), cara de fàstic (p.ext.), cara de circumstàncies (p.ext.), cara llarga (p.ext.)

cara de mal conhort SN, la (cara) que mostra contrarietat (R-M)

No posis aquesta cara de mal conhort; anima’t, que tot s’arreglarà (R-M)

cara de pomes agres, cara de prunes agres, cara de Divendres Sant, cara de mal atzar

cara de bon any (ant.), cara de Pasqua (ant.), cara de circumstàncies (p.ext.), cara llarga (p.ext.)

cara de prunes agres SN, trist / cara que mostra contrarietat (Fr, *)

¿Què t’ha passat, que fas aquesta cara de prunes agres?

cara de pomes agres, cara de mal conhort, cara de mal atzar, cara de Divendres Sant

ésser un barres tristes SV, ésser d’aspecte trist i macilent (A-M)

En Joan és un barres tristes, a veure quan s’anima una mica

cara de Divendres Sant

barres a pit (p.ext.)

[Mall. (A-M)]

més trist que l’hivern SA, molt trist (R-M)

Era una casa vella més trista que l’hivern; tan aviat com en vam trobar una altra, la vam deixar (R-M)

més trist que un funeral

més trist que un funeral SA, dit per a referir-se a alguna cosa molt trista

Aquell espectacle va ser més trist que un funeral i això que asseguraven que era còmic (També s’usa amb el nom enterrament)

més trist que l’hivern