TRINITAT

l’Esperit Sant SD, tercera persona de la Santíssima Trinitat (IEC)

El Pare, el Fill i l’Esperit Sant

el Sant Esperit (v.f.), la Santíssima Trinitat (p.ext.)

la Santíssima Trinitat SD, reunió de les tres persones divines en un sol Déu

La Santíssima Trinitat són el Pare, el Fill i l’Esperit Sant

l’Esperit Sant (p.ext.)