TRIDIMENSIONAL

en tres dimensions SP, que sobresurt en llargària, en alçària, en amplària i en gruix respecte una superfície plana (o que produeix l’efecte òptic de sobresortir)

La meva mare fa quadres en tres dimensions / Vaig anar al cinema a veure una pel·lícula en tres dimensions

en relleu (p.ext.)