TRETZE

dotzena de frare SN, conjunt de tretze (EC)

Sempre que li compràvem ous, la bona grangera ens donava dotzena de frare: «un de tornadeia—, i així tornareu» (R-M)