TRENCAT

a miques SP, [trencar-se] a trossos molt petits / en porcions petites (R-M, *)

Li va caure el gerro dels dits i va fer-se a miques / Quan van arribar a casa van trobar la figureta de porcellana a miquetes (També s’usa amb les formes a miquetes i a miques i a bocins) (R-M, *)

a trossos, a bocins

fer miques (alguna cosa) (p.ext.)