TREBALL

mà d’obra SN, el treball de l’obrer considerat en relació amb el preu / treball manual emprat en la confecció, la construcció, etc., d’alguna cosa / treball físic incorporat a un procés de producció (Fr, IEC, EC)

La mà d’obra costa més que el material (Fr)

oficina de col·locació SN, servei que té com a finalitat promoure l’adscripció dels treballadors a una activitat adequada a llurs aptituds i posar en relació les ofertes i les demandes de treball (EC)

Haurem d’anar a l’oficina de col·locació, perquè no podem seguir a l’atur

borsa de treball (p.ext.)

treball de sapa SN, treball que es fa ocultament per aconseguir alguna cosa / acció o conjunt d’accions que hom duu a terme ocultament per aconseguir alguna cosa, havent generalment de vèncer oposicions, resistències, etc. (A-M, EC)

Fan treball de sapa perquè volen sorprendre els companys amb resultats concrets (R-M)

tirar la pedra i amagar la mà (p.ext.), de sotamà (p.ext.), guerra sorda (p.ext.), a l’ombra (p.ext.), diner negre (p.ext.)