TRAVESSAR

passar (alguna cosa) a gual SV, travessar un riu o riera per on és practicable caminant / travessar un riu caminant, sense necessitat de nedar (R-M, A-M)

Si plou massa no podrem passar el riu a gual; haurem de voltar pel pont (R-M)

a peu sec (p.ext.), a l’ensec (p.ext.)