TRASTER

cambra dels mals endreços SN, habitació on es guarden les coses espatllades o de poc ús / habitació destinada a guardar coses velles o de poc ús (A-M, EC)

Ho tenim a la cambra dels mals endreços / Érem tanta gent a sopar que vam haver d’afegir-hi una taula que teníem a l’habitació dels mals endreços / Col·loca-ho al quarto dels mals endreços (També s’usa amb el nom habitació i amb el castellanisme quarto) (EC, *, *)

cambra fosca (p.ext.), mals endreços (p.ext.)

[Cat. (A-M)]