TRASPUAR

(fig.)

respirar per la ferida SV, manifestar o deixar entreveure un sentiment que es portava amagat (A-M)

Volia mantenir-ho en secret, però no ho va resistir i va respirar per la ferida / Es vol mostrar impassible, però alena per la ferida (També s’usa amb el verb alenar)

treure’s la màscara, llevar-se la careta

ensenyar el llautó (a algú) (p.ext.), veure-se-li el llautó (a algú) (p.ext.), ensenyar la ceba (a algú) (p.ext.), ensenyar la pota (a algú) (p.ext.), ensenyar l’orella (a algú) (p.ext.)